LẤY Ý KIẾN GÓP Ý LUẬT ĐẤT ĐAI (DỰ THẢO)
Thực hiện Kế hoạch số: 49/KH-UBND, ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh Lào Cai; Kế hoạch số: 58/KH-UBND ngày 20/02/2023 của UBND thành phố Lào Cai, về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Luật đất đai (sửa đổi).
UBND phường Bắc Lệnh đã xây dựng và ban hành triển khai kế hoạch thực hiện lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn. Đồng thời chủ trì phối hợp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý. Tại Hội nghị với tinh thần trách nhiệm, xây dựng các đại biểu đã thảo luận thẳng thắn đưa ra những ý kiến, phân tích và tham gia góp ý với 07 ý kiến trực tiếp.Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Phạm Quốc Ngưu - PCT.UBND phường đã tiếp thu đầy đủ các nội dung ý kiến của đại biểu, giao bộ phận Tư pháp, Địa chính phường tổng hợp báo UBND thành phố theo đúng kế hoạch. Đồng thời giao tổ dân phố phối hợp để triển khai lấy ý kiến góp ý của Nhân dân ở khu dân cư./.
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
Lê Hải Nam - phường Bắc Lệnh
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1