Nghị quyết điều chỉnh bổ sung Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025
Số ký hiệu văn bản 30-NQ/ĐU
Ngày ban hành 26/07/2023
Ngày hiệu lực 26/07/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết điều chỉnh bổ sung Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Xây dựng đảng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 30-nghi-quyet-dieu-chinh-bo-sung-nghi-quyet-dh-nhiem-ky-2020-2025.pdf
Văn bản mới