Xây dựng chương trình kiểm tra giám sát năm 2024
Số ký hiệu văn bản 154-CV/ĐU
Ngày ban hành 27/10/2023
Ngày hiệu lực 27/10/2023
Trích yếu nội dung Xây dựng chương trình kiểm tra giám sát năm 2024
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Xây dựng đảng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 154_cv_chi_dao_xay_ct_ktgs.pdf
Văn bản mới