Thông báo kết luận họp BCH tháng 10/2023
Số ký hiệu văn bản 226-TB/ĐU
Ngày ban hành 30/10/2023
Ngày hiệu lực 30/10/2023
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận họp BCH tháng 10/2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Xây dựng đảng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm ket-luan-thang-10.2023.pdf
Văn bản mới