Nâng cao hiệu quả hoạt động trang Fanpage của thành phố và của Đảng ủy phường
Số ký hiệu văn bản 153-CV/TU
Ngày ban hành 25/10/2023
Ngày hiệu lực 25/10/2023
Trích yếu nội dung Nâng cao hiệu quả hoạt động trang Fanpage của thành phố và của Đảng ủy phường
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Xây dựng đảng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 153-cv_chi_dao_nang_cao_hieu-qua-hoat-dong-cua-trang-fanpage.pdf

Văn bản mới