Thực hiện Nghị quyết 30 ngày 26/7/2023
Số ký hiệu văn bản 103-KH/ĐU
Ngày ban hành 25/10/2023
Ngày hiệu lực 25/10/2023
Trích yếu nội dung Thực hiện Nghị quyết 30 ngày 26/7/2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Xây dựng đảng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 103_ke_hoach_th_nq_30.pdf

Văn bản mới