Thực hiện chỉ thị 23
Số ký hiệu văn bản 102-KH/ĐU
Ngày ban hành 29/10/2023
Ngày hiệu lực 25/10/2023
Trích yếu nội dung Thực hiện chỉ thị 23
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Xây dựng đảng
Người ký duyệt Bùi Mai Phương
Tài liệu đính kèm 102-ke-hoach-thuc-hien-chi-thi-23.pdf


Văn bản mới