Thành lập BTC, BGK, TK, tổ giúp việc hội thi bí thư chi bộ giỏi
Số ký hiệu văn bản 92-QĐ/ĐU
Ngày ban hành 09/08/2023
Ngày hiệu lực 09/08/2023
Trích yếu nội dung Thành lập BTC, BGK, TK, tổ giúp việc hội thi bí thư chi bộ giỏi
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Xây dựng đảng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm qd-thanh-lap-btc-bgk-tk-to-giup-viec-hoi-thi-bi-thu-chi-bo-gioi.pdf
Văn bản mới